Adecuación de áreas de acampada libre en zonas de producción forestal

(Bertan)

Proyecto “Adecuación de áreas de acampada libre en zonas de producción forestal”

Áreas del espacio forestal privado que puedan ser utilizadas para la acampada libre

El espacio forestal vasco es un lugar físico en el que se desarrollan múltiples actividades de todo tipo que normalmente no tienen ligazón directa con la actividad forestal.

Normalmente, las actividades ligadas al senderismo y a los viajes a pie, se desarrollan en gran parte en el área forestal. Muchos de los senderistas y turistas buscan un contacto con la naturaleza que las infraestructuras urbanas no le conceden.

Un ejemplo de esto se encuentra en un turismo muy específico ligado a grandes rutas y con una duración superior a la jornada. En el País Vasco podemos hablar del Camino de Santiago o de los diferentes GR que atraviesan nuestro territorio.

Los usuarios de esos grandes recorridos se ven obligados a pernoctar en áreas urbanas, cuando posiblemente se sentirían mucho más a gusto haciéndolo en contacto directo con la naturaleza.

La propuesta de este proyecto consiste en señalizar y adecuar áreas del espacio forestal privado que puedan ser utilizadas para la acampada libre en los términos que determina la ley.

Euskal basoak normalean baso-jarduerarekin zuzeneko loturarik ez duten jarduera anitzak garatzen diren leku fisikoak dira.

Normalean, mendiko ibilaldiekin eta oinezko bidaiekin lotutako jarduerak, hein handi batean basoetan garatu ohi dira. Mendi-ibiltarietako eta turistetako askok hiri-azpiegiturek ematen ez dioten naturarekiko kontaktua bilatzen dute.

Honen adibidea ibilbide luzeetara (GR) eta jardunaldia baino gehiagoko iraupena duten ibilaldietara lotuta dagoen turismo espezifikoa dugu. Euskadin, Santiago bidea edo gure lurraldea zeharkatzen duten GR desberdinetako ibilbideei buruz ari gara.

Ibilbide handi horietako erabiltzaileak hiri-guneetan gaua ematera behartuta daude, segur aski askoz gusturago sentituko liratekeenean naturarekiko zuzeneko kontaktuan eginez.

Proiektu honek proposatzen duena da, beraz, baso-eremu pribatuaren legeak zehazten dituen baldintzetara egokitutako kanpaldi librerako areak eskeintzea.

Ver el vídeo

Play video